CO2 sparet i år, i kg.

Cirkulær økonomi vender frem – Nu genanvendes også computere i stor stil

Home » Cirkulær økonomi » Cirkulær økonomi vender frem – Nu genanvendes også computere i stor stil

Cirkulær økonomi vender frem – Nu genanvendes også computere i stor stil

Home » Cirkulær økonomi » Cirkulær økonomi vender frem – Nu genanvendes også computere i stor stil

Cirkulær økonomi vender frem  – Nu genanvendes også computere i stor stil.

Ofte står kød- og transportindustrien for skud, når CO2-syndere skal udpeges. Men var du klar over, at it-industrien også bidrager ganske markant til CO2-udslip? Helt præcist står it-industrien for to procent af den samlede CO2-forurening, hvilket gør den til en lige så stor miljøbelastning som kødfremstilling eller luftfart.

Eksplosiv vækst af produktion af computere truer miljøet.

En del af forklaringen er, at produktionen af it-udstyr de sidste årtier er steget eksplosivt til 100 millioner computere årligt. Samtidigt er produkternes gennemsnitslevetid faldet.

Hvis udviklingen fortsætter, vil vi på et tidspunkt komme dertil, at verden ikke kan producere de ting, vi har brug for.

Desuden indeholder elektronikaffald en masse giftige stoffer, som kan det skabe alvorlige miljøproblemer, hvis det ender i naturen. Elektronikaffald omfatter blandt andet bly, cadmium, kviksølv, bromeret flammehæmmet plast og PBC (polykloreret bifenyl), og det er alle materialer, der skal behandles forsvarligt.

Desuden er miljøbelastningen ved forbrænding og deponering af elektroniske affaldsprodukter høj og langt større end eksempelvis forbrænding og deponering af almindeligt husholdningsaffald.

I dag er det kun en fjerdedel at de i alt 8,7 mio. tons elektronikaffald, der årligt produceres i EU, som bliver genbrugt. Det tal skal gerne være meget højere.

Tier1 Asset forvandler elektronikaffald til guld.

Hos Tier1Asset er vi meget bevidste om, at dette ikke er en miljømæssig holdbar situation. Vi har derfor gennem alle årene fokuseret på ikke at ville være en del at problemet, men en del af løsningen og fremhæves af blandt andet miljø- og fødevarestyrelsen som et godt eksempel på en dansk virksomhed inden for cirkulær økonomi.

 

Vi er lykkedes med at forvandle mange virksomheders elektronikaffald til guld. Kun en enkelt procent af det brugte udstyr, vi henter hos virksomheder, sendes til deponi. 90 % sælger vi videre, efter at dets harddisk er blevet slettet, de ydre rammer genopfrisket, funktionaliteten er blevet testet og styresystemet er blevet opdateret til den nyeste version. De resterende 9 % sælges videre som mineraler.

 

Tallene taler deres eget klare sprog. Helt konkret er besparelsen 145-195 kg CO2, hvis en computer genanvendes fremfor at blive smidt på lossepladsen efter få års brug (kilde: http://reutilizayevitaco2.aeress.org/en/).

 

I dag upcycler (genanvender) Tier1Asset 250.000 enheder årligt og sparer miljøet for omkring 36.000 ton CO2. Inden for fem år forventer vi at upcycle 750.000 computere årligt og spare miljøet for godt 100.000 ton CO2.

 

Vores genanvendelse er altså med til at spare miljøet for ganske betydelige mængder CO2 udledning. Til sammenligning har Danmarks Grønne Investeringsfond for nyligt investeret en halv mia. kroner i at nedsætte CO2-udledning i Danmark med 86.000 ton. Så det er bestemt ikke ligegyldige småtterier, miljøet skånes for, når man sørger for at genanvende computere.

Cirkulær økonomi – et opgør med forbrugerkulturen.

Hemmeligheden bag vores miljøsucces er faktisk ikke nogen hemmelighed overhovedet. Vi følger bare filosofien bag cirkulær økonomi. Det er et begreb, som stammer helt tilbage fra slutningen af 1980’erne, og som har fået ordentlig vind i sejlene i det sidste årti.

 

Cirkulær økonomi er et opgør med forbrugerkulturens mentalitet om bare at bruge-og-smide-væk, og at nyt altid er den bedste løsning. Tankegangen bag cirkulær økonomi kendes også fra deletjenester og genbrugsbutikker og forventes at blive endnu mere udbredt de kommende år.

 

Fra mange sider satses der på cirkulær økonomi. Og hvad det nærmere går ud på, opsummeres meget fint på Miljøstyrelsens hjemmeside:

 

  • Produkter produceres med lavt spild og uden farlige stoffer og materialer
  • Produkter har en lang levetid
  • Produkter kan efter endt anvendelse indgå i fremstilling af nye produkter
  • Forretningsmodellen sikrer, at produkterne anvendes effektivt, så et
    behov kan dækkes med færrest mulige produkter.

 

Også EU Kommisionen udgav i 2012 et manifest om nødvendigheden af omstilling til cirkulær økonomi og udarbejdede tre år senere et såkaldt Circular Economy Proposal.

 

En anden vigtig spiller er tænketanken Ellen McArthur Foundation, der udelukkende driver lobbyvirksomhed over for regeringer og virksomheder for at fremme tankegangen om cirkulær økonomi.

 

I Danmark er vi også godt med. Regeringen har bundet sig til de internationale CO2-målsætninger og har desuden nedsat et advisory board, som snart vil have færdiggjort sine anbefalinger til at fremme arbejdet med at implementere cirkulær økonomi i Danmark.

 

I det omfang Danmark kan blive foregangsland for cirkulær økonomi, så vil det styrke vores skabelse af innovation, virksomheder og jobs.

 

Alle er efterhånden enige om, at vi skal passe på miljøet. Desværre er langt færre klar over, hvordan man reelt kan gøre det.

 

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser således, at hver anden danske virksomheder ikke mener at vide nok om cirkulær økonomi til at kunne anvende det i deres forretningsmodel.

 

I Tier1Asset vil vi meget gerne være med til at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi. Både for miljøets skyld. Men også fordi cirkulær økonomi er en god forretning, hvor virksomheder kan få penge for deres brugte udstyr, og køberne kan få høj kvalitet til en meget fordelagtig pris.

 

Cirkulær økonomi er en sund forretningsmodel for alle parter, som kommer til at vinde endnu mere frem de kommende år. Har du også taget tankegangen bag cirkulær økonomi til dig?

Hvordan kommer du sikkert og forsvarligt af med dit brugte IT-udstyr?

Future Buy Back

Står du og skal købe nyt IT-udstyr?

Tag en snak med os om fremtidigt opkøb af dit IT-udstyret, inden det mister værdi.

Hvor meget er dit brugte IT-udstyr værd?

Hvilke faktorer er afgørende for, hvornår det er optimalt at udskfite dit IT-udstyr.

Følg os på LinkedIn

Og få mere at vide om Asset Recovery Services og IT Refurbishment

Posted on