CO2 sparet i år, i kg.

Cirkulær økonomi på højeste plan

Home » Cirkulær økonomi » Cirkulær økonomi på højeste plan

Cirkulær økonomi på højeste plan

Home » Cirkulær økonomi » Cirkulær økonomi på højeste plan

Cirkulær økonomi på højeste plan

Når vi køber smykker, eller andet der indeholder guld og sølv, er der stor sandsynlighed for, at det kommer fra en computer. 2/3 af alt guld og sølv, der indgår i nye produkter, kommer fra IT elektronik, hvorfra ædelmetallerne genvindes. Tier1Asset og Stena Recycling viser vejen til cirkulær økonomi.

Store mængder Elektronikaffald giver globale udfordringer.

På verdensplan produceres der 100 millioner computere om året, og siden 1975 er der sendt over 1 milliard på markedet.

IT-affald indeholder mange farlige stoffer, der skaber miljøproblemer, hvis de ikke behandles forsvarligt: Bly, cadmium, kviksølv, bromeret plast og PBC.
IT-affald står kun for 2 % af alt affald. Men det udgør 70 % af alt giftigt affald.

Globalt bliver der produceret 44,7 millioner ton IT-affald pr. år – det svarer til vægten af 4.500 Eiffeltårne. Alene i EU bliver der produceret 8,7 millioner tons elektronikaffald årligt (kilde). Kun 2,1 millioner tons indsamles og genanvendes via kontrollerede systemer. De resterende 75 % ved ingen, hvad der sker med. – Meget tyder dog på, at store dele ender illegalt i Afrika og Asien.

I praksis betyder disse store mængder, at IT-industrien står for 2 % af den samlede CO2 udledning. Det er det samme som luftfart, eller den samlede globale kødproduktion.

Tier1Asset – fra ord til handling

Fra EU alene ender 6,6 millioner ton ulovligt IT-affald i Afrika og Asien. Med udgangspunkt i de dystre tal besøger vi Tier1Asset, der faktisk gør noget ved sagen. Besøget er på en forårsdag med frisk vind og blændende sol. – Og det bliver næsten symbolsk: Tier1Asset er et friskt pust, der sammen med Stena Recycling kaster nyt lys på en branche, der i høj grad har brug for innovation og nytænkning.

Tier1Asset køber brugte computere fra virksomheder over hele verden. Medarbejderne sørger for, at alle data slettes efter de strengeste standarder – og computerne anonymiseres på alle måder. Maskinerne renses fysisk, alle enheder testes, eventuelle fejl rettes – og til sidst installeres den nyeste version af Windows inden maskinerne pakkes til videresalg.

CEO Peter Hemicke forklarer: ”De maskiner vi køber kommer typisk fra meget store kunder. Kunder, der stiller høje krav til deres udstyrs kvalitet og ydelse. – Og de udskifter typisk allerede udstyret efter et par år. Derfor er maskinerne stadig fuldt på højde med mange nye maskiner – især efter de har været gennem vores proces. 90% af det udstyr vi modtager sælger vi videre – og forlænger levetiden med ca. 7 år. Det er jo godt for CO2-udledningen, og dermed miljøet. Faktisk så viser vores beregninger, at vi sidste år sparede 36.000 ton CO2. Det kan man så holde op mod, at Den Grønne Investeringsfond årligt har sparet 80.948 ton CO2.” (kilde).

Tier1Assets produktionsdirektør, Torben Vallentin uddyber: ”Vi er her for at tilbyde vores kunder datasikkerhed, – og for at sikre at alt behandles miljømæssigt forsvarligt. Uden miljøvinklen ville vi slet ikke kunne handle med de store kunder. Nogle gange er det jo op til 60.000 enheder vi taler om. Det er mærkevarer, og producenten stiller ganske enkelt krav om meget strenge miljøcertificeringer.”

Kontanter med i plastikposer

10 % af enhederne, som Tier1Asset modtager, kan ikke oparbejdes til videresalg. De er i virkeligheden den kritiske masse, der ender som elektronikskrot. Skrot, der i mange tilfælde indgår i illegal virksomhed. Ifølge Peter Hemicke sker det også i Danmark: ”Der er utroligt mange, der godt vil have fingrene i IT-skrot. Vi får tit besøg af nogle lidt lysskky typer, der har en plasticpose fuld af kontanter. Og de vil købe vores skrot. – Men det duer jo slet ikke. De tager, hvad de kan bruge, og resten ender måske på en strand i Afrika. Det er et skrækscenarie – og det er præcis dét, vi undgår ved at bruge Stena Recycling.”

Gennemsigtighed og Dokumentation

Samarbejdet med Stena Recycling er vigtigt for Tier1Asset af flere grunde. Torben Vallentin forklarer: ”Vi kan da godt få bedre priser for skrottet andre steder, men der er ingen kontrol og dokumentation af, hvad der sker med skrottet. Vores virksomhed er færdig, hvis man kan spore bare én enhed til en illegal kilde, hvor miljøforholdene ikke er i orden. – Og der må jeg jo bare sige, at der er check på tingene hos Stena. Tier1Asset er gode til det vi gør blandt andet fordi, vi til enhver tid kan invitere kunderne ind og vise dem præcis, hvad vi gør. Der er dokumentation hele vejen igennem. Det er der også hos Stena, som er den eneste samarbejdspartner, vi fremhæver overfor vores kunder. Vi har jo haft kunder oppe på Stenas store anlæg i Halmstad, og der kan de tydeligt se, at det vi siger, er det vi gør. – Sammen med Stena er vi best in class…”

Det perfekte samarbejde skaber cirkulær økonomi

Tier1Asset har samarbejdet med Stena siden 2013, og virksomhederne komplimenterer hinanden godt.

Tier1Asset har samarbejdet med Stena siden 2013, og virksomhederne komplimenterer hinanden godt. Peter Hemicke fortæller: ”Før vores samarbejde med Stena var der ikke gennemsigtighed. Det var altså lidt uklart, hvad der egentlig skete med IT-skrottet. Vi vidste, at vi skulle i en retning med høj gennemsigtighed og gennemført dokumentation for at kunne være troværdige i markedet. Det fik vi først i samarbejdet med Stena, hvor vi har sikkerhed, sporbarhed og en rapportering, der ligger helt i tråd med vores værdier”

Søren Sørensen fra Stena, er Tier1Assets konsulent, supplerer: ”Vi henviser jo også kunder til Tier1Asset. – Kunder som vi måske kunne tjene penge på. – Men fordi det giver mest mening i forhold til den cirkulære økonomi, så er det bedst, at IT-enhederne oparbejdes frem for de bare skrottes. Det giver på alle måder den rigtigste løsning på den lange bane…”

Snakken går ivrigt omkring bordet, og det er tydeligt, at der er mange vinkler og potentialer i samarbejdet. Torben Vallentin bryder ind: ”Stena har været meget aktive i samarbejdet. De understøtter vores miljømål. De lytter og er med til at udvikle forretningen. Med deres grundige tilgang kan vi jo også give vores kunder ekstra sikkerhed. Vi har en meget grundig sletningsproces af harddiske, og det suppleres af Stena, der står for den egentlige destruktion af diske, der ikke kan genbruges. Og ja, – der er fuld dokumentation helt ned til den enkelte enhed.”

Der er mange eksempler på det frugtbare samarbejde. Torben og Søren begynder at tale om printere. Torben siger: ”Nogle gange får vi meget store partier med printere. Det var tidligere en udfordring, fordi de indeholder toner, papir og meget plastic. Der er simpelt hen mange fraktioner, og vi satte penge til, når de skulle bortskaffes. Sammen med Stena fandt vi en løsning, hvor vi tog toner og papir ud. Så kunne de aftage printeren…” Søren fra Stena supplerer: ”Ja, når papir og toner var ude, så havde vi mindre håndtering. Det sparede tid, og i sidste ende kom det Tier1Asset til gode.” Torben fortsætter.”Ja, vi lukker cirklen.”

De bløde værdier og fremtiden

Meget tidligt var Tier1Asset opmærksom på, at der på et globalt plan var en miljømæssig uholdbar situation i forhold til IT-skrot. Peter uddyber: ”Gennem årene har vi fokuseret på at være en del af løsningen på udfordringerne med IT-skrot. I dag genanvender vi 250.000 computere årligt. Det sparer miljøet for 36.000 ton CO2. – Inden for 5 år forventer vi at være oppe på 750.000 computere, og dermed spare lidt over 100.000 ton CO2.”
Men én ting er de hårde tal og fakta. Bag dem er der mennesker, der hver dag er med til at bidrage til en lidt bedre verden: Den nordiske salgsdirektør fra Tier1Asset, Morten Helbo uddyber: ”Vi tiltrækker og fastholder medarbejdere, fordi de oplever, at de er med til at gøre en konkret forskel. Det giver meget mere mening end bare at købe og sælge nogle kasser. Det betyder noget… og samarbejdet med Stena gør os jo bare stærkere. Jeg tror, at vi med vores fælles fokus kunne have stort udbytte af en innovationsdag, hvor vi kunne invitere vores respektive kunder. Der er masser af områder, hvor vores fælles know-how kan bidrage til spændende nye løsninger.”
Snakken fortsætter og idéerne springer og mod slutningen af besøget konkluderer Peter: ”Vi har det jo godt, fordi vi ikke behøver revidere Stena. Vi kan gøre det, men virkeligheden er, at vi ikke gør det – vi stoler nemlig på Stena, og samarbejdet styrker vores virksomhed. – Så nu skal vi bare der-ud-af, og gøre det endnu bedre…”

Hvordan kommer du sikkert og forsvarligt af med dit brugte IT-udstyr?

Future Buy Back

Står du og skal købe nyt IT-udstyr?

Tag en snak med os om fremtidigt opkøb af dit IT-udstyret, inden det mister værdi.

Hvor meget er dit brugte IT-udstyr værd?

Hvilke faktorer er afgørende for, hvornår det er optimalt at udskfite dit IT-udstyr.

Følg os på LInkedIn

Og få mere at vide om Asset Recovery Services og IT Refurbishment

Posted on