CO2 sparet i år, i kg.

Bæredygtig IT

Home » Bæredygtig IT

Bæredygtig IT er sund fornuft

Med et samarbejde med Tier1 Asset er du med til at gøre miljøet grønnere og vise, at du og din virksomhed også tager et ansvar for miljøet. Vi mener at grøn IT er sund fornuft, og vi arbejder på, at genbruge så meget af det udstyr vi får ind som muligt. Derved mindskes mængden af elektronikaffald, og miljøet belastes mindre.
Tier1 Asset bruger kun miljøcertificerede partnere, så vi er sikre på, at alt vores affald bliver destrueret miljømæssigt forsvarligt. Vi har desuden en salgspolitik om ikke at sælge til lande eller kunder, der ikke har en affaldspolitik.

De alvorlige miljømæssige problemer

Elektronikaffald adskiller sig fra husholdningsaffald på flere måder. Det indeholder farlige stoffer, der som affald kan skabe alvorlige miljøproblemer, medmindre det behandles forsvarligt. Der er her tale om bly, cadmium, kviksølv, bromeret flammehæmmet plast og PBC – polykloreret bifenyl. Miljøbelastningen ved forbrænding og deponering af elektroniske affaldsprodukter er langt større end fra husholdningsaffald.

Effekten af den store mængde elektronikaffald

Alene i EU bliver der produceret 8,7 mio. tons elektronikaffald hvert år, men kun 2,1 mio. tons indsamles og genanvendes via et kontrolleret system. De resterende 75 % ved ingen præcis, hvad der sker med. Meget tyder på, at en del affald ender som en illegal strøm af elektronikskrot fra Vesten til især Afrika og Asien.

Effekten af at teknologien forældes

På verdensplan produceres der i øjeblikket 100 millioner computere om året, og mere end en milliard computere er blevet sendt på markedet siden informationsteknologiens begyndelse i 1975. Der kræves hele tiden fornyelse af computerbestanden, fordi maskinerne og teknologien forældes med stor hast. Produktion og forbrug af elektronisk udstyr er en af de hurtigst voksende brancher i verden.

Vidste du…
– At produktionen af én PC kræver 1,7 tons råmaterialer og vand?
Vidste du…
– det internationale analysebureau Gartner har vurderet at IT, globalt set, bidrager lige så meget til CO2-udledningen som den samlede flyindustri, der vurderes til at stå for to procent af den samlede CO2-udledning.
Book en afhentning af brugte